BOKFÖRINGSTJÄNSTER


Om oss


Jaoste är en effektiv och pålitlig bokföringsbyrå som sköter kundens bokföring men även följer med och rapporterar om utvecklingen i företaget. ”Går det bra för er så går det även bra för oss”. När ett företag växer snabbt dyker det ofta upp flaskhalsar och det är även svårt att hitta den rätta optimala nivån för kontinuerlig verksamhet. Tidiga varningar när verksamheten avtar eller offerten slår fel är också viktigt för företagaren. Vi hjälper dig att lösa problem och hitta rätt väg framåt till en stabil organisation. Vi ingår avtal med våra kunder och har naturligtvis en ansvarsförsäkring så att kunden skall känna sig trygg. Vi inriktar oss på små företag. Kunderna våra finns belägna från Jakobstad i norr till Helsingfors i söder men vi har även hjälpt utländska företag att etablera sig på den finska marknaden.
Vi kartlägger vilka processer som går att automatiseras samtidigt som vi städar bort tidstjuvarna och irritationsmomenten och erbjuder kunden papperslös bokföring. Kunden får också välja traditionell bokföring som ännu går bra att använda. På den ekonomiska biten skalar vi bort onödiga kostnader, optimerar intäkterna och planerar för framtiden.
Funderar du på att byta bokförare så får man gärna begära en offert från oss. Det går att byta bokförare när som helst, vissa tider kan dock var mindre arbetsamma än andra.Med fullmakt kan vi även avsluta ditt kontrakt med er gamla bokförare samt hämta materialet.
När du startar eget är det mycket att tänka på. Alla regler och måsten från myndigheter för att driva företag skall vara ordnade. Men även hur du kommer i gång med bokföring, IT, försäljning, marknadsföring och skaffar dina första kunder. I affärsplanen behöver också ingå en finansieringskalkyl så som en resultat- och likviditetsbudget. Rådgivning är ett måste och där kan vi hjälpa dig med vår expertis. Var försiktig ifall du söker hjälp av offentlig sakkunnig. I några fall har det fått tråkiga följder på grund av dåliga råd och bristfällig kunskap.
Förutom traditionell pappersbokföring så kan vi också erbjuda kunden det papperslösa kontoret. Ofta innebär det webbaserade online rekontra- och bokföringslösningar. En del kunder nöjer sig med att skicka kundfakturor elektroniskt samt att skanna in sina kvitton för uppladdning till molnet medan andra vill ha hela det elektroniska paketet. Fördelarna med elektronisk ekonomiförvaltning kan vara inga utskrifter, sökbara och elektroniska fakturor, säkerhetskopierade fakturor, betala med telefonen, automatisk påminnelser och indrivningar, realtida kassaflöden osv. Vi på Jaoste har inte gått in för någon bestämd elektronisk lösning utan kunden får själv välja fritt. Vi använder idag bland annat Fennoa och Procountor men inget hindrar oss att ta till nya system ifall kunden så önskar. Dessutom går det bra att börja sin elektroniska karriär med endast inskanning av kvitton med mobilen och eventuellt skicka nätfakturor åt sina kunder.
Jordbrukare är även välkomna till oss. Har du ett större gårdsbruk kan det även löna sig att bolagisera verksamheten dvs vi gör ett aktiebolag av ditt jordbruk.

Företag


Vi erbjuder ditt företag alla tänkbara kontorstjänster

Redovisningstjänster

Bokföring, bokslut, skattedeklarationer, periodskattedeklarationer, intern redovisning, projektredovisning, faktureringstjänster, reskontra

Löneadministration

Löner och lönebikostnader, anmälningar till skatteförvaltningen och institut, FPA och försäkringsbolag, projektredovisning, e-timanmälning, kollektivavtal.

Kostnadsuppföljningar

Projektuppföljning, budgetuppföljning, kostnadsberäkningar, investerings- och finansieringskalkyler, offerter, företagsvärderingar.

Bolagsbildning

Vi grundar ditt företag tillsammans med dig och sätter upp dina processer. Ändring av bolagsform samt nedläggning av företag, aktie-emissioner, fusioner samt delningar.

Företagsrådgivning

Vi ger dig vägledning och rådgivning som du behöver för att optimera ditt företag till rätt nivå. Gör kostnadsbesparingar och nedskärningar i tid utgående från uppföljningar. Vi är din rådgivare.

Disponentservice

Vi har en heltäckande disponentservice. Ett heltäckande disponentavtal innebär att disponenten har helhetsansvaret för fastighetens administration.

Personkunder


På grund av stor efterfrågan erbjuder vi nu även tjänster åt personkunder

Hushållstjänster

Anmälningar vid byggande, skogsbruk, ekonomirådgivning, hushåll som arbetsgivare, hyresinkomster, skilsmässa.

Bouppteckningar och arvskifte

Bouppteckningsinstrumentet är ett dokument där man redogör för dödsboets ekonomiska situation. Bouppteckningen förrättas innan arvskifte får äga rum

Dokument

Köpebrev, gåvobrev, testament, skuldbrev, förlikningsavtal, äktenskapsförord

Informationssystem


Vi gör IT-planeringen i ditt företag. Ett osmidigt system kan få processer så som order och faktura att bli tunga för företagaren.

Processer

Vi planerar ditt system med nödvändiga processer, små som stora. Med smidiga processer vinner du både pengar och tid samt risken för fel minskar dramatiskt.

IT-lösningar

Vi fungerar även som registrator av .fi-domäner och fixar dina e-postadresser, hemsida, molntjänster, appar och datasystem

Administration

Vi underhåller och ger IT-stöd till hela ditt företags informationssystem.

Finansiering


Vi hittar finansiering till din affärsidé.

Tillsammans upprättar vi kalkyler för långivare.

Vi hjälper till vid olika stödansökningar.

Aktuellt


Dela oss


Kontakta oss


Begär offert

  info@jaoste.fi